Informacinių technologijų paslaugų skyriaus vedėjas

Ieško Informatikos ir ryšių departamentas

Job ad image

Kviečiame Jus prisijungti prie Informatikos ir ryšių departamento komandos ir vadovauti Informacinių technologijų paslaugų skyriui, užtikrinančiam informacinių technologijų paslaugų valdymą, teikimo stebėseną, kokybę ir saugą.

 • Tai – karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

 • Darbo užmokestis – nuo 1744 Eur atskaičius mokesčius.

 • Oficialus skelbimas ir prašymų teikimas ČIA.

 • Prašymų laukiame iki birželio 12 d. imtinai.

Job ad image

Tikimės, kad Jūs:

 • turite informatikos, informatikos inžinerijos, informacijos sistemų arba programų sistemų studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba bet kokios krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) ir 5 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;

 • mokate anglų kalbą B2 lygiu;

 • turite žinių ir patirties diegiant ir prižiūrint IT įrangą, išmanote kibernetinio saugumo pagrindus.

Pagrindinės Jūsų atsakomybės:

 • Organizuoti ir koordinuoti registrų, informacinių sistemų bei telekomunikacijų techninės ir programinės įrangos gedimų, sutrikimų, paslaugų valdymo procesų kūrimą, diegimą, tobulinimą, ITT incidentų valdymą, komunikavimą su ES institucijomis dėl ITT incidentų valdymo nacionalinėse IS ir susijusiose centrinėse ES IS.

 • Organizuoti ir koordinuoti kompiuterinės ir programinės įrangos diegimą bei priežiūrą kompiuterizuotose darbo vietose, pasitarimų, mokymų salėse, įrangos būklės vertinimą.

 • Koordinuoti paslaugų teikimo sutarčių sudarymą.

 • Organizuoti ir koordinuoti ITT paslaugų valdymo bei naudotojų administravimo posistemių ir portalo funkcinę priežiūrą bei plėtrą, duomenų centrų pagalbinės įrangos priežiūrą ir nepertraukiamo veikimo užtikrinimą.

 • Organizuoti ir koordinuoti Vidaus reikalų ministerijos ir įstaigų prie ministerijos valdomų registrų ir IS naudotojų centralizuotą valdymą, duomenų tvarkymą, jų prieigų valdymą.

Job ad argument image
Iš dalies nuotolinis darbas, biuras Vilniaus širdyje

Job ad argument image
Įdomus darbas, profesiniai iššūkiai, profesionali komanda

Job ad argument image
Kompetencijų tobulinimas Lietuvoje ir ES institucijose

Kaip tapti mūsų komandos dalimi?

Job ad image

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

 • Esame valstybės įstaiga, kurioje dirba apie 150 darbuotojų.

 • Teikiame informacinių technologijų ir telekomunikacijų paslaugas vidaus reikalų srities įstaigoms.

 • Kaip techninis tvarkytojas prižiūrime ir vykdome plėtrą daugiau kaip 20 valstybės informacinių sistemų ir registrų, dviejuose žinybiniuose telekomunikacijų tinkluose (Vidaus reikalų ministerijos telekomunikacinis ir Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninis mobiliojo radijo ryšio tinklas).

 • Naudojame naujausias informacines ir telekomunikacijų technologijas paslaugoms teikti.

 • Įgyvendiname Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje nacionalinių komponentų diegimą ir plėtrą, palaikymą, integraciją su ES sistemomis.

 • Teikiame elektronines paslaugas gyventojams ir institucijoms.